اوکراینپرس و جو کد پستی
اوکراینمنطقه 2Тростянецький район/Trostianetskyi raion

اوکراین: منطقه 1 | منطقه 2

کد پستی، استان، شهرستان، منطقه ، خیابان ، و غیره را وارد کنید، از 40 میلیون فایل های فشرده اطلاعات جستجو اطلاعات

منطقه 2: Тростянецький район/Trostianetskyi raion

این لیست Тростянецький район/Trostianetskyi raion است ، عنوان را کلیک کنید به فهرست جزئیات .

Ілляшівка/Illiashivka, Тростянецький район/Trostianetskyi raion, Вінницька область/Vinnytsia oblast: 24330

عنوان :Ілляшівка/Illiashivka, Тростянецький район/Trostianetskyi raion, Вінницька область/Vinnytsia oblast
شهرستان :Ілляшівка/Illiashivka
منطقه 2 :Тростянецький район/Trostianetskyi raion
منطقه 1 :Вінницька область/Vinnytsia oblast
کشور :اوکراین
کد پستی :24330

بیشتر بخوانید درباره Ілляшівка/Illiashivka

Бережанка/Berezhanka, Тростянецький район/Trostianetskyi raion, Вінницька область/Vinnytsia oblast: 24356

عنوان :Бережанка/Berezhanka, Тростянецький район/Trostianetskyi raion, Вінницька область/Vinnytsia oblast
شهرستان :Бережанка/Berezhanka
منطقه 2 :Тростянецький район/Trostianetskyi raion
منطقه 1 :Вінницька область/Vinnytsia oblast
کشور :اوکراین
کد پستی :24356

بیشتر بخوانید درباره Бережанка/Berezhanka

Буди/Budy, Тростянецький район/Trostianetskyi raion, Вінницька область/Vinnytsia oblast: 24312

عنوان :Буди/Budy, Тростянецький район/Trostianetskyi raion, Вінницька область/Vinnytsia oblast
شهرستان :Буди/Budy
منطقه 2 :Тростянецький район/Trostianetskyi raion
منطقه 1 :Вінницька область/Vinnytsia oblast
کشور :اوکراین
کد پستی :24312

بیشتر بخوانید درباره Буди/Budy

Велика Стратіївка/Velyka Stratiivka, Тростянецький район/Trostianetskyi raion, Вінницька область/Vinnytsia oblast: 24314

عنوان :Велика Стратіївка/Velyka Stratiivka, Тростянецький район/Trostianetskyi raion, Вінницька область/Vinnytsia oblast
شهرستان :Велика Стратіївка/Velyka Stratiivka
منطقه 2 :Тростянецький район/Trostianetskyi raion
منطقه 1 :Вінницька область/Vinnytsia oblast
کشور :اوکراین
کد پستی :24314

بیشتر بخوانید درباره Велика Стратіївка/Velyka Stratiivka

Верхівка/Verkhivka, Тростянецький район/Trostianetskyi raion, Вінницька область/Vinnytsia oblast: 24350

عنوان :Верхівка/Verkhivka, Тростянецький район/Trostianetskyi raion, Вінницька область/Vinnytsia oblast
شهرستان :Верхівка/Verkhivka
منطقه 2 :Тростянецький район/Trostianetskyi raion
منطقه 1 :Вінницька область/Vinnytsia oblast
کشور :اوکراین
کد پستی :24350

بیشتر بخوانید درباره Верхівка/Verkhivka

Верхівське/Verkhivske, Тростянецький район/Trostianetskyi raion, Вінницька область/Vinnytsia oblast: 24350

عنوان :Верхівське/Verkhivske, Тростянецький район/Trostianetskyi raion, Вінницька область/Vinnytsia oblast
شهرستان :Верхівське/Verkhivske
منطقه 2 :Тростянецький район/Trostianetskyi raion
منطقه 1 :Вінницька область/Vinnytsia oblast
کشور :اوکراین
کد پستی :24350

بیشتر بخوانید درباره Верхівське/Verkhivske

Глибочанське/Hlybochanske, Тростянецький район/Trostianetskyi raion, Вінницька область/Vinnytsia oblast: 24340

عنوان :Глибочанське/Hlybochanske, Тростянецький район/Trostianetskyi raion, Вінницька область/Vinnytsia oblast
شهرستان :Глибочанське/Hlybochanske
منطقه 2 :Тростянецький район/Trostianetskyi raion
منطقه 1 :Вінницька область/Vinnytsia oblast
کشور :اوکراین
کد پستی :24340

بیشتر بخوانید درباره Глибочанське/Hlybochanske

Глибочок/Hlybochok, Тростянецький район/Trostianetskyi raion, Вінницька область/Vinnytsia oblast: 24340

عنوان :Глибочок/Hlybochok, Тростянецький район/Trostianetskyi raion, Вінницька область/Vinnytsia oblast
شهرستان :Глибочок/Hlybochok
منطقه 2 :Тростянецький район/Trostianetskyi raion
منطقه 1 :Вінницька область/Vinnytsia oblast
کشور :اوکراین
کد پستی :24340

بیشتر بخوانید درباره Глибочок/Hlybochok

Гордіївка/Hordiivka, Тростянецький район/Trostianetskyi raion, Вінницька область/Vinnytsia oblast: 24313

عنوان :Гордіївка/Hordiivka, Тростянецький район/Trostianetskyi raion, Вінницька область/Vinnytsia oblast
شهرستان :Гордіївка/Hordiivka
منطقه 2 :Тростянецький район/Trostianetskyi raion
منطقه 1 :Вінницька область/Vinnytsia oblast
کشور :اوکراین
کد پستی :24313

بیشتر بخوانید درباره Гордіївка/Hordiivka

Губник/Hubnyk, Тростянецький район/Trostianetskyi raion, Вінницька область/Vinnytsia oblast: 24324

عنوان :Губник/Hubnyk, Тростянецький район/Trostianetskyi raion, Вінницька область/Vinnytsia oblast
شهرستان :Губник/Hubnyk
منطقه 2 :Тростянецький район/Trostianetskyi raion
منطقه 1 :Вінницька область/Vinnytsia oblast
کشور :اوکراین
کد پستی :24324

بیشتر بخوانید درباره Губник/Hubnyk


کل 51 اقلام | ابتدا انتها | 1 2 3 4 5 6 | قبلی بعدی

دیگران در حال تردید
©2014 پرس و جو کد پستی