اوکراینپرس و جو کد پستی
اوکراینمنطقه 2Рожищенський район/Rozhyschenskyi raion

اوکراین: منطقه 1 | منطقه 2

کد پستی، استان، شهرستان، منطقه ، خیابان ، و غیره را وارد کنید، از 40 میلیون فایل های فشرده اطلاعات جستجو اطلاعات

منطقه 2: Рожищенський район/Rozhyschenskyi raion

این لیست Рожищенський район/Rozhyschenskyi raion است ، عنوان را کلیک کنید به فهرست جزئیات .

Єлізаветин/Yelizavetyn, Рожищенський район/Rozhyschenskyi raion, Волинська область/Volyn oblast: 45109

عنوان :Єлізаветин/Yelizavetyn, Рожищенський район/Rozhyschenskyi raion, Волинська область/Volyn oblast
شهرستان :Єлізаветин/Yelizavetyn
منطقه 2 :Рожищенський район/Rozhyschenskyi raion
منطقه 1 :Волинська область/Volyn oblast
کشور :اوکراین
کد پستی :45109

بیشتر بخوانید درباره Єлізаветин/Yelizavetyn

Іванівка/Ivanivka, Рожищенський район/Rozhyschenskyi raion, Волинська область/Volyn oblast: 45111

عنوان :Іванівка/Ivanivka, Рожищенський район/Rozhyschenskyi raion, Волинська область/Volyn oblast
شهرستان :Іванівка/Ivanivka
منطقه 2 :Рожищенський район/Rozhyschenskyi raion
منطقه 1 :Волинська область/Volyn oblast
کشور :اوکراین
کد پستی :45111

بیشتر بخوانید درباره Іванівка/Ivanivka

Іванчиці/Ivanchytsi, Рожищенський район/Rozhyschenskyi raion, Волинська область/Volyn oblast: 45154

عنوان :Іванчиці/Ivanchytsi, Рожищенський район/Rozhyschenskyi raion, Волинська область/Volyn oblast
شهرستان :Іванчиці/Ivanchytsi
منطقه 2 :Рожищенський район/Rozhyschenskyi raion
منطقه 1 :Волинська область/Volyn oblast
کشور :اوکراین
کد پستی :45154

بیشتر بخوانید درباره Іванчиці/Ivanchytsi

Башова/Bashova, Рожищенський район/Rozhyschenskyi raion, Волинська область/Volyn oblast: 45150

عنوان :Башова/Bashova, Рожищенський район/Rozhyschenskyi raion, Волинська область/Volyn oblast
شهرستان :Башова/Bashova
منطقه 2 :Рожищенський район/Rozhyschenskyi raion
منطقه 1 :Волинська область/Volyn oblast
کشور :اوکراین
کد پستی :45150

بیشتر بخوانید درباره Башова/Bashova

Берегове/Berehove, Рожищенський район/Rozhyschenskyi raion, Волинська область/Volyn oblast: 45117

عنوان :Берегове/Berehove, Рожищенський район/Rozhyschenskyi raion, Волинська область/Volyn oblast
شهرستان :Берегове/Berehove
منطقه 2 :Рожищенський район/Rozhyschenskyi raion
منطقه 1 :Волинська область/Volyn oblast
کشور :اوکراین
کد پستی :45117

بیشتر بخوانید درباره Берегове/Berehove

Березолуки/Berezoluky, Рожищенський район/Rozhyschenskyi raion, Волинська область/Volyn oblast: 45144

عنوان :Березолуки/Berezoluky, Рожищенський район/Rozhyschenskyi raion, Волинська область/Volyn oblast
شهرستان :Березолуки/Berezoluky
منطقه 2 :Рожищенський район/Rozhyschenskyi raion
منطقه 1 :Волинська область/Volyn oblast
کشور :اوکراین
کد پستی :45144

بیشتر بخوانید درباره Березолуки/Berezoluky

Береськ/Beresk, Рожищенський район/Rozhyschenskyi raion, Волинська область/Volyn oblast: 45135

عنوان :Береськ/Beresk, Рожищенський район/Rozhyschenskyi raion, Волинська область/Volyn oblast
شهرستان :Береськ/Beresk
منطقه 2 :Рожищенський район/Rozhyschenskyi raion
منطقه 1 :Волинська область/Volyn oblast
کشور :اوکراین
کد پستی :45135

بیشتر بخوانید درباره Береськ/Beresk

Бортяхівка/Bortiakhivka, Рожищенський район/Rozhyschenskyi raion, Волинська область/Volyn oblast: 45123

عنوان :Бортяхівка/Bortiakhivka, Рожищенський район/Rozhyschenskyi raion, Волинська область/Volyn oblast
شهرستان :Бортяхівка/Bortiakhivka
منطقه 2 :Рожищенський район/Rozhyschenskyi raion
منطقه 1 :Волинська область/Volyn oblast
کشور :اوکراین
کد پستی :45123

بیشتر بخوانید درباره Бортяхівка/Bortiakhivka

Вітоніж/Vitonizh, Рожищенський район/Rozhyschenskyi raion, Волинська область/Volyn oblast: 45121

عنوان :Вітоніж/Vitonizh, Рожищенський район/Rozhyschenskyi raion, Волинська область/Volyn oblast
شهرستان :Вітоніж/Vitonizh
منطقه 2 :Рожищенський район/Rozhyschenskyi raion
منطقه 1 :Волинська область/Volyn oblast
کشور :اوکراین
کد پستی :45121

بیشتر بخوانید درباره Вітоніж/Vitonizh

Вічині/Vichyni, Рожищенський район/Rozhyschenskyi raion, Волинська область/Volyn oblast: 45134

عنوان :Вічині/Vichyni, Рожищенський район/Rozhyschenskyi raion, Волинська область/Volyn oblast
شهرستان :Вічині/Vichyni
منطقه 2 :Рожищенський район/Rozhyschenskyi raion
منطقه 1 :Волинська область/Volyn oblast
کشور :اوکراین
کد پستی :45134

بیشتر بخوانید درباره Вічині/Vichyni


کل 73 اقلام | ابتدا انتها | 1 2 3 4 5 6 7 8 | قبلی بعدی

دیگران در حال تردید
©2014 پرس و جو کد پستی